‘BHV (basis /herhaling) cursus met e-learning’ NIKTA gecertificeerd.

 In opvolging tot de mogelijkheid van het behalen van het EHBO certificaat ‘Acute Zorgverlener’ starten wij nu ook na veel vraag   met de (basis/herhaling) BHV Cursus.

Iedere onderneming waar klanten, medewerkers of andere bezoekers over de vloer komen is verplicht zijn BHV organisatie op orde te hebben. Alleen iemand die helemaal alleen werkt hoeft geen BHV te regelen. Het regelen van de BHV wordt in eerste instantie gedaan om de veiligheid binnen de onderneming te vergroten voor iedereen. Door het organiseren van de BHV wordt echter ook voldaan aan een wettelijke verplichting.

Wat zegt de wet over BHV?

Goed voorbereiden op de theorie kun je thuis op je eigen tempo d.m.v. het volgen van het theoretische deel van de BHV-Basiscursus met e-learning. Na het behalen van het theorie-examen kun je meedoen aan de praktijkdag. Tijdens deze training dag oefen je alle praktische vaardigheden en wordt de theorie verder toegespitst op de praktijk.

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die binnen een organisatie bij een calamiteit moeten kunnen optreden én die geen 2 dagen gemist kunnen worden op de werkvloer.

Instroomeisen:
Leeftijd minimaal 16 jaar, kennis van de taal waarin de cursus wordt gegeven (standaard Nederlands, andere talen op aanvraag).

Deelname aan de praktijk dag kan alleen na het met een voldoende resultaat afronden van de e-learning.

Inhoud van de cursus:
Tijdens de basis cursus met e-learning demonstreren instructeurs en cursisten de in theorie geleerde vaardigheden in de praktijksituatie waaronder:

Examen:
Het theoretisch examen vindt plaats aan het eind van de e-learning, de instructeur beoordeelt de praktische competenties. Bij voldoende resultaat wordt het diploma “Bedrijfshulpverlener” behaald en afgegeven door NIKTA  Deze voldoet aan de eisen van de NEN-4000-8112 voor bedrijfshulpverlening en volgens de Internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024).

 Duur training:   E- learning:  gemiddeld 2-3 uur                Praktijk dag: 6 tot 7,5 uur (afhankelijk groepsgrootte)

Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er aan een BHV Herhalingscursus deelneemt na 1 jaar.

Locatie:  Zoeterwoude Industrieweg 23, 2382 NS Zoeterwoude

In company? ( neem even contact op via  Contact ,  of tel: 0652318755

Kosten: € 195,00  exclusief btw.

Inclusief: E learning, NIKTA certificaat en pasje en op de dag zelf wordt een lunch aangeboden.

Ie
Het theoretisch examen vindt plaats aan het eind van de e-learning, de instructeur beoordeelt de praktische competenties.

 

Bij voldoende resultaat wordt het diploma “Bedrijfshulpverlener” behaald en afgegeven door NIKTA   Deze voldoet aan de eisen van de NEN-4000-8112 voor bedrijfshulpverlening en volgens de      internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024).

 

Duur training:  

E- learning:  gemiddeld 2-3 uur                Praktijk dag: 6 tot 7,5 uur (afhankelijk groepsgrootte)

 

Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er aan een BHV Herhalingscursus deelneemt na 1 jaar.

Locatie:  Zoeterwoude Industrieweg 23, 2382 NS Zoeterwoude

In company? ( neem even contact op via Contact,  of tel: 0652318755

Kosten: € 195,00  exclusief btw.

Inclusief: E learning, NIKTA certificaat en pasje en op de dag zelf wordt een lunch aangeboden.