• darkblurbg

Acute Zorgopleiding  (Nikta gecertificeerd)

Er doet zich jaarlijks een enorm aantal ongelukken voor, van klein tot groot, in de privésfeer of op het werk. Zo’n ongeval vraagt om kordaat optreden van omstanders. Zeker als de verwonding van ernstige aard is en de professionele hulpdiensten zijn nog niet gearriveerd, dien je de aanrijdtijd te overbruggen middels het verlenen van Acute Zorg. Daartoe moet je wel weten hoe te handelen.

Het volgen van een cursus Acute Zorg, om te kunnen handelen ingeval van een ongeluk, is daarom geen overbodige luxe.

De onderdelen die in de cursus Acute Zorg aan bod komen, zijn:

  • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.
  • Het controleren van de vitale functies.
  • Het bewusteloze slachtoffer.
  • Het slachtoffer met een bedreigde ademhaling.
  • Het slachtoffer met een circulatiestilstand of dreigende circulatiestilstand.
  • Uitwendige verwondingen, bloedingen, shock.
  • Het slachtoffer met brandwonden.
  • Het slachtoffer met botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting.
  • Het slachtoffer met een vergiftiging.
  • Het slachtoffer met oogletsel.

Je krijgt zowel theorie- als praktijkles en de cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Na het volgen van de cursus heb je de zekerheid dat je weet wat je moet doen bij ongelukken en houd je het hoofd koel als er professionele hulp geregeld moet worden.

De geslaagde cursist ontvangt het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorgverlener’.

Geldigheid certificaat: 1 jaar.

Heb je een aanvullende ziektekostenverzekering? Dan is het mogelijk dat je de opleiding (gedeeld) vergoed kunt krijgen.

Nationale en Europese erkenning

Derhalve voldoen deze cursussen en de diverse specifieke cursus eindtermen aan: het Arbowet besluit; de WHVBZ; de regeling Kinder EHBO voor Gastouders en andere, in Nationaal en/of  Europees verband wettelijk voorgeschreven, vereisten.

Vanzelfsprekend is het les- en leermiddelen materiaal vormgegeven op basis van de internationale afspraken en richtlijnen op het gebied van reanimatie, patiëntenzorg en slachtofferhulp.

Zodoende is er ook een grote lijst van erkenning door zowel landelijke (sport)bonden, onderwijsinstellingen en vak- en brancheorganisaties.

Voor verdere informatie verwijs ik graag verder naar de https://www.nikta.nl/