KLACHTENREGELING

Petra Ruijgrok Trainingen doet er alles aan om de kwaliteit van haar diensten te waarborgen. Desondanks het kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over (een onderdeel) van onze dienstverlening. Een tevreden klant is voor ons heel belangrijk en daarom horen wij graag waar u tegenaan loopt of waar u niet tevreden over bent, zodat wij onze dienstverlening en kwaliteit kunnen verbeteren.

Klachten kunnen, tot drie maanden na afsluiting van de cursus of opleiding, schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij:

 

Petra Ruijgrok Trainingen

t.a.v. de directie

Industrieweg 23

2382 NS  Zoeterwoude

 

E-mail: info@petraruijgroktrainingen.nl of u kunt hiervoor het contactformulier gebruiken op de website

De klacht dient de volgende informatie te bevatten:

  • datum en plaats van de cursus of opleiding;
  • de volledige gegevens van de deelnemer(s);
  • naam van de docent(en);
  • omschrijving van de klacht.


Binnen vijf werkdagen bevestigen wij de ontvangst van de klacht, waarna deze direct door of namens de directie wordt onderzocht. Vanzelfsprekend streven wij ernaar de klacht naar volle tevredenheid af te handelen en gaan wij vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.

Binnen zes weken nadat de klacht is ingediend, vindt er door of namens de directie een uitspraak ten aanzien van de klacht plaats. Mocht er aanvullende informatie gewenst zijn, dan wordt u in de gelegenheid gesteld een en ander mondeling verder toe te lichten. Van dit gesprek zal tevens een verslag worden opgesteld.

Indien u het niet eens bent met de door de directie genomen beslissing, dan is het Nederlands recht van toepassing.