Sociale veiligheid en omgaan met agressie (U15-1) 

Beroepschauffeurs krijgen helaas steeds meer te maken met agressie. Agressie is een heftige emotie en het is lastig om dit gedrag op een professionele manier onder controle te houden. Door vroegtijdig en alert te reageren, kan de beroepschauffeur met zelfvertrouwen intimiderende situaties hanteren of voorkomen.

De cursus sociale veiligheid en omgaan met agressie kan een aanvulling zijn op de eerder gevolgde U14 cursus 'Effectief communiceren in de beroepsgroep’.

De cursus heeft als doel je bewust te laten zijn van het belang van sociale veiligheid en het omgaan met agressie met betrekking tot het uitvoeren van de taken als beroepschauffeur. Hierdoor verkrijg je handvatten hoe te handelen in situaties om in een zo veilig en prettig mogelijke positie te verkeren en bij te dragen aan het imago van de onderneming.

  • Conflict- en stresshantering
  • Soorten agressie
  • Kenmerken van agressief gedrag
  • Acceptatiegrens
  • Bestrijding van agressie
  • Vaardigheden om met agressie om te gaan

 

Deze cursus is gecertificeerd bij Transport en Logistiek en komt in aanmerking voor SOOB-subsidie € 75,00.