Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur (U45-3)

De cursus heeft als doel om de vakkennis op een breed gebied verder te ontwikkelen. De cursus geeft inzicht in alle eisen en kennis op gebied van veiligheid, gezondheid en technische aspecten. Verschillende onderdelen wisselen elkaar af. Het theoretische gedeelte speelt dan ook in op o.a. onderstaande punten:

  • Veilig rijgedrag
  • Invloed van andere weggebruikers
  • Snelheid en bochten
  • Voertuigeisen
  • Veiligheidsuitrusting en technische veiligheidssystemen
  • Handelen en hulpverlening bij ongevallen
  • Digitale tachograaf
  • Wet- en regelgeving