Basisopleiding Heftruck ( Veiligheidscertificaat)

De cursus bestaat uit 3 a 4 dagdelen ( x 3,5 uur) met op het laatste dagdeel een aansluitend NIKTA gecertificeerd examen. De doelgroep is dan ook de beginnende heftruckchauffeur. Doordat er elk dagdeel gebruik gemaakt wordt van voldoende praktijktijd kan men op individueel tempo de vaardigheden eigen maken, en met een goed gevoel aan het theorie en praktijkexamen deelnemen.

De cursus is inclusief:

 • Cursus boek / lesmateriaal
 • Examenkosten
 • NIKTA Certificaat en pasje
 • Koffie /thee op de locatie
 • Er wordt met minimaal 3, max 4 deelnemers gewerkt.
 • Tijdens de dagdelen worden de onderstaande Taakgebieden interactief en in theorie en praktijk op maat aangeboden.
 • Kennis en gebruik materiaal en materieel:
 • Controle en onderhoudshandelingen;
 • Besturing en bediening;
 • Belading, stabiliteit en belasting
 • Lastbehandeling en technische bediening
 • Techniek
 • Veiligheid
 • Ergonomie Wet en regelgeving
 • Milieu

Dit alles door middel van Theorie/ opdrachten, opbouwende en uitdagende lessituaties in de praktijk (warehouse).

Certificering en examen

De heftruck opleiding wordt afgesloten met een theorie en praktijkexamen. Cursisten die slagen voor het praktijkexamen krijgen een heftruckcertificaat dat 3 jaar geldig is. Op verzoek kan ook met een Pontifex certificaat afgesloten worden (5 jaar geldig).

Deze cursus komt niet in aanmerking voor code 95.

Deze training wordt door een gekwalificeerde docent gegeven. 

 

Training/workshop: STOP DE BLOEDING

In de basiscursus ‘Stop de bloeding’ leert u hoe u levensbedreigend bloedverlies herkent en hoe u dit kunt stoppen door middel van drukken op de wond, het aanleggen van tourniquet en/of het opstoppen van de wond met hemostatische gazen. Na het positief afsluiten van deze cursus, kunt u volgens de richtlijn ‘Stop de bloeding – red een leven’ een ernstige bloeding stelpen.

Deze cursus is geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar zoals belangstellende burgers, bedrijfshulpverleners, EHBO-ers, veiligheidspersoneel, stewards, (niet-tactisch) politiepersoneel en brandweermannen of -vrouwen.

 

Achtergrond
Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom) aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij, nu dit soort aanslagen steeds vaker voorkomen in West-Europa. De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog. De verwondingen tijdens een aanslag gaan meestal gepaard met levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt.

Inhoud
Tijdens deze cursus wordt onder meer het volgende behandeld:

 • Herkennen van levensbedreigend bloedverlies;
 • Stelpen van levensbedreigend bloedverlies;
 • Druk op de wond aanbrengen;
 • Aanleggen van een tourniquet;
 • Opstoppen van de wond met hemostatische gazen;

Red een leven, elke seconde telt!

De cursus ‘Stop de bloeding’  wordt gegeven conform de richtlijnen vanuit het RadboudUMC. Deze cursus is de landelijke standaard geworden en is ontwikkeld door VUmc. Dr. Leo Geeraedts (traumachirurg in VUmc) en VUmc Academie. Daarmee heeft Achterkamp een expertise ontwikkeld op het gebied van bloedverlies en shock, om de kennis en vaardigheden over het stoppen van levensbedreigend bloedverlies te vergroten.

Werkwijze
Het accent van deze cursus ligt op de toepassingen in de praktijk en wordt interactief gegeven op ons trainingscentrum. Uiteraard kunnen we deze cursus ook in company verzorgen.

Cursusduur
Deze basiscursus ‘Stop de bloeding’ duurt 2,5 uur (+/-).

Groepsgrootte
De gewenste groepsgrootte is minimaal 4 personen en maximaal 12 personen.

Certificering
Na het succesvol doorlopen van deze cursus ontvangt de deelnemer een certificaat ‘Stop de bloeding’ met daarop de beoefende onderdelen. Dit onderdeel is voor deelnemers een perfecte aanvulling op het BHV– en/of EHBO-certificaat.

Geldigheid
Er is een geldigheidsduur vastgesteld van 4 jaar voor dit certificaat. Voor een verlenging kunt u bij ons terecht voor een herhalingscursus.

Cursusdata
Voor deze cursus hebben wij momenteel geen Open Inschrijving-momenten. Uiteraard kunnen we voor u een groepscursus organiseren op elk gewenst moment, cursusdatum en de mogelijkheden zullen dan in onderling overleg worden afgestemd. Leg hier contact met één van onze medewerkers.

 

Training/bijscholing: Zwemles geven aan volwassenen, aangepaste didactiek/methodiek.    

Type training: Training met gebruik van zwemwater

Tijdsduur: 90 minuten theorie, waarvan ± 60 minuten praktijk gebruik zwemwater

Doel en doelgroep: Doel van de training is deze medewerkers extra vaardigheden en handvatten aan te reiken. Hiermee kunnen zij de lessen aan de doelgroep van volwassen leszwemmers binnen de zwemles optimaal benutten en verder professionaliseren. Het watervrij maken van volwassen zwemmers is een hoofddoel. Daaruit vloeien subdoelen als *communicatie, *hoe behoud ik als instructeur de regie en *hoe neem ik de leiding in de zwemles?

Opzet training: Interactie met de medewerkers is een groot onderdeel binnen de training. Er wordt gestart vanuit een beginsituatie waarbij ervan uitgegaan mag worden dat men bekend is met de algemene opbouw binnen een zwemles. Een thuisopdracht die men gekregen heeft vormt de basis van waaruit verder gewerkt gaat worden. Eigen ervaringen door de medewerkers en ook vooraf aangeleverde leerdoelen zorgen dat deze training zoveel mogelijk maatwerk kan bevatten.

 

 

 

 

Training/bijscholing: Verdieping van de lesgever en de kwaliteiten m.b.t. methodiek & didactiek en bijbehorende houdingsaspecten.

Type Training: Training met gebruik zwemwater

Tijdsduur: 4-5 uur, waarvan ± 90 minuten praktijk gebruik zwemwater

Doel en doelgroep: Het verder ontwikkelen van de lesgever op niveau 2 en 3, waarbij deze zich kan ontwikkelen op didactisch gebied en bijpassende methodieken toegepast op de doelgroepen.

De cursist krijgt extra lesstof en oefenstof aangereikt.

De lesgever zich bewust is en/of wordt van het belang van de open houding van de lesgever, met daarbij behorende communicatieve vaardigheden.

Door zijn of haar gedrag een bijdrage levert aan het imago van de vereniging

Opzet training: Deze doelstellingen worden bereikt door theoretische ondersteuning en actieve opdrachten middels het werken in (sub-)groepjes.

De vaardigheden/houdingsaspecten van de lesgever worden eigen gemaakt of opgefrist met verdiepende theorie en praktijkopdrachten. Er worden specifieke oefenmomenten gecreëerd, zodat de communicatieaspecten geoefend kunnen worden. De hierbij benodigde handvatten en didactische werkvormen zijn ondergebracht in het lesplan. Binnen de bijscholing wordt uitgegaan van ervaringsleren. Het samen werken en gebruiken van elkaars ervaring heeft dan ook een prominente rol binnen deze trainingsdag.

 

NIKTA EHBO cursus / Acute Zorg ( inclusief E learning)

Doelgroep:
Jij wilt levens redden? Dan is deze training voor jou geschikt!

Instroomeisen:
Minimum leeftijd 16 jaar. De training wordt in het Nederlands gegeven.

Inhoud van de cursus:

Eerste Hulp verlenen bij:

Examen:
Afhankelijk van de gekozen certificering.

Duur:
12 -16 contact uur