Training/bijscholing: Zwemles geven aan volwassenen, aangepaste didactiek/methodiek.    

Type training: Training met gebruik van zwemwater

Tijdsduur: 90 minuten theorie, waarvan ± 60 minuten praktijk gebruik zwemwater

Doel en doelgroep: Doel van de training is deze medewerkers extra vaardigheden en handvatten aan te reiken. Hiermee kunnen zij de lessen aan de doelgroep van volwassen leszwemmers binnen de zwemles optimaal benutten en verder professionaliseren. Het watervrij maken van volwassen zwemmers is een hoofddoel. Daaruit vloeien subdoelen als *communicatie, *hoe behoud ik als instructeur de regie en *hoe neem ik de leiding in de zwemles?

Opzet training: Interactie met de medewerkers is een groot onderdeel binnen de training. Er wordt gestart vanuit een beginsituatie waarbij ervan uitgegaan mag worden dat men bekend is met de algemene opbouw binnen een zwemles. Een thuisopdracht die men gekregen heeft vormt de basis van waaruit verder gewerkt gaat worden. Eigen ervaringen door de medewerkers en ook vooraf aangeleverde leerdoelen zorgen dat deze training zoveel mogelijk maatwerk kan bevatten.

  

Training/bijscholing: Verdieping van de lesgever en de kwaliteiten m.b.t. methodiek & didactiek en bijbehorende houdingsaspecten.

Type Training: Training met gebruik zwemwater

Tijdsduur: 4-5 uur, waarvan ± 90 minuten praktijk gebruik zwemwater

Doel en doelgroep: Het verder ontwikkelen van de lesgever op niveau 2 en 3, waarbij deze zich kan ontwikkelen op didactisch gebied en bijpassende methodieken toegepast op de doelgroepen.

  • De cursist krijgt extra lesstof en oefenstof aangereikt.
  • De lesgever zich bewust is en/of wordt van het belang van de open houding van de lesgever, met daarbij behorende communicatieve vaardigheden.
  • Door zijn of haar gedrag een bijdrage levert aan het imago van de vereniging

Opzet training: Deze doelstellingen worden bereikt door theoretische ondersteuning en actieve opdrachten middels het werken in (sub-)groepjes.

De vaardigheden/houdingsaspecten van de lesgever worden eigen gemaakt of opgefrist met verdiepende theorie en praktijkopdrachten. Er worden specifieke oefenmomenten gecreëerd, zodat de communicatieaspecten geoefend kunnen worden. De hierbij benodigde handvatten en didactische werkvormen zijn ondergebracht in het lesplan. Binnen de bijscholing wordt uitgegaan van ervaringsleren. Het samen werken en gebruiken van elkaars ervaring heeft dan ook een prominente rol binnen deze trainingsdag.